นายฉันติ เดชโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
ให้สัมภาษณ์รายการ"คู่ซ่าภารกิจแซ่บ" ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน

Share


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. โดยประมาณ


นายฉันติ เดชโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ กับโครงการฝนหลวง แก่ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ผู้ผลิตรายการ "คู่ซ่าภารกิจแซ่บ"
ซึ่งเป็นเทปพิเศษ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติแก่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช
บรมนาถบพิตร
ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สี กองทัพบกช่อง7 วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.45 น.
โดยมีพิธีกร 2 ท่าน ได้แก่ คุณชูเกียรติ เอี่ยมสุข (นุ้ย เชิญยิ้ม) และ คุณศิริพร อยู่ยอด (ตั๊ก ลีลา) เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
ข่าวอื่นๆ

- นายประเสริฐ โกศัลวิตร อดีตอธิบดีกรมหม่อนไหม และกรมการข้าว และครอบครัวเดินทางมาเยี่ยมชม ณ ศฝห.
- ผู้ว่าจ.ประจวบฯ และ กษ. จ.ประจวบฯเดินทางมาสำรวจพื้นที่ภัยแล้งฯ ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรฝ่ายบริหารตรวจเยี่ยมศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะครูอาจารย์และนักเรียนจาก ร.ร.โยธินบูรณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- ผอ.ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศฯ บ.วิทยุการบินฯ เยี่ยมชมศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- ผอ.ศฝห.ร่วมกับ สสนก.หารือเรื่อง"การเชื่อมต่อข้อมูลและร่วมกันจัดทำบัญชีข้อมูล ฯ"
- นักวิชาการจากประเทศจอร์แดน ร่วนฝึกอบรมเทคโนโลยีการทำฝนหลวง
- อาจารญ์ศิริลักษณ์เดินทางมาประชุมโครงการวิจัยฯ
- คณะโรงพยาบาล ต.ศาลาด่านและอสม. จากจังหวัดกระบี่ ได้มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- ศฝห.ร่วมกับ ศปต.ให้ความรู้กับนร. ร.ร.วันดอนไก่เตี้ย จ.เพชรฯ
- ผอ.ศฝห.ร่วมพิธีบวงสรวงฯ ณ อุทยานราชภักดิ์
- นายกฯขอบคุณทีมฝนหลวงปฏิบัติการ160วัน4พันเที่ยวบิน
- ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์สภาวะอากาศชั้นบนฯ
- ผอ.ศฝห.พร้อมคณะ ลงสำรวจความเหมาะสมการติดตั้งถังฯ
- อธิบดีกรมฝนหลวงฯ และ อส.ฝล.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบฯเปิดโครงการ"ฝนหลวงเปิดป่า นำพาเขียวขจี"