นักวิชาการจากประเทศจอร์แดน
ร่วนฝึกอบรมเทคโนโลยีการทำฝนหลวง
วันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. โดยประมาณ


รัฐบาลจอร์แดนได้ส่งนักวิชาการ จำนวน 8 คน มารับการฝึกอบรบเทคโนโลยีการทำฝนหลวงที่ประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม-11กันยายน 2558


โดยนักวิชาการทั้ง 8 คน จะเข้ามารับการฝึกปฏิบัติการฝนหลวง ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหินและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2558
ข่าวอื่นๆ

- อาจารญ์ศิริลักษณ์เดินทางมาประชุมโครงการวิจัยฯ
- คุณอัญชลี เหล้กเมฆ พร้อมคณะเดินทางมาชมนิทรรศการฯ
- คณะโรงพยาบาล ต.ศาลาด่านและอสม. จากจังหวัดกระบี่ ได้มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- ศฝห.ร่วมกับ ศปต.ให้ความรู้กับนร. ร.ร.วันดอนไก่เตี้ย จ.เพชรฯ
- ผอ.ศฝห.ร่วมพิธีบวงสรวงฯ ณ อุทยานราชภักดิ์
- นายกฯขอบคุณทีมฝนหลวงปฏิบัติการ160วัน4พันเที่ยวบิน
- ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์สภาวะอากาศชั้นบนฯ
- ผอ.ศฝห.พร้อมคณะ ลงสำรวจพื้นที่ติดตั้งถังวัดน้ำฝนแบบหนาแน่น ที่ห้วยสัตว์ใหญ่
- ผอ.ศฝห.พร้อมคณะ ลงสำรวจความเหมาะสมการติดตั้งถังฯ
- อธิบดีกรมฝนหลวงฯ และ อส.ฝล.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบฯเปิดโครงการ"ฝนหลวงเปิดป่า นำพาเขียวขจี"