คณะครูอาจารย์และนักเรียนจาก ร.ร.โยธินบูรณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน

Share


วันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 13.00- 14.00น. โดยประมาณ


คณะครูอาจารย์และนักเรียนจาก ร.ร.โยธินบูรณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน  เนื่องจากทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร เพื่อปลูกจิตสำนึกถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เห็นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีฝนหลวง


โดยมี
นายฉันติ เดชโยธิน(ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน)
นางสาวอริสรา นาคบุรี (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน)
นางสาวศรีธรรม ดั่นประดิษฐ์ (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน)
นางสาววรรธนพร เทียมปฐม (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง)
เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ข่าวอื่นๆ

- ผอ.ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศฯ บ.วิทยุการบินฯ เยี่ยมชมศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- ผอ.ศฝห.ร่วมกับ สสนก.หารือเรื่อง"การเชื่อมต่อข้อมูลและร่วมกันจัดทำบัญชีข้อมูล ฯ"
- นักวิชาการจากประเทศจอร์แดน ร่วนฝึกอบรมเทคโนโลยีการทำฝนหลวง
- อาจารญ์ศิริลักษณ์เดินทางมาประชุมโครงการวิจัยฯ
- คณะโรงพยาบาล ต.ศาลาด่านและอสม. จากจังหวัดกระบี่ ได้มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- ศฝห.ร่วมกับ ศปต.ให้ความรู้กับนร. ร.ร.วันดอนไก่เตี้ย จ.เพชรฯ
- ผอ.ศฝห.ร่วมพิธีบวงสรวงฯ ณ อุทยานราชภักดิ์
- นายกฯขอบคุณทีมฝนหลวงปฏิบัติการ160วัน4พันเที่ยวบิน
- ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์สภาวะอากาศชั้นบนฯ
- ผอ.ศฝห.พร้อมคณะ ลงสำรวจความเหมาะสมการติดตั้งถังฯ
- อธิบดีกรมฝนหลวงฯ และ อส.ฝล.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบฯเปิดโครงการ"ฝนหลวงเปิดป่า นำพาเขียวขจี"