พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชกรณียกิจทางด้านฝนหลวง
พระปฐมบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะปฏิบัติการค้นคว้าทดลองชุดเริ่มแรก ในพระบรมราชวโรกาสเสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจเป็นครั้งแรก ณ สนามบินบ่อฝ้าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ พ.ศ. 2512

ตำราฝนหลวง

ตำราฝนหลวง
ตำราฝนหลวง

ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน

ความเป็นมาของศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
ศูนย์ฝนหลวงหัวหินมีหน้าที่กำกับดูแลมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวง ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำราฝนหลวง,ข้อแนะนำทางเทคนิคพระราชทานและสิทธิบัตรฝนหลวง และยังมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับระบบศูนย์ข้อมูลกลาง จัดทำระบบสารสนเทศของกรมฝนหลวงฯ รวมทั้งดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลหอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง (พิพิธภัณฑ์) จัดทำงานทะเบียนโครงการ งานวิจัยของกรมฝนหลวงฯ รวบรวมผลงานวิจัยของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประสบการณ์ ในการปฏิบัติการฝนหลวงแก่บุคลากรและองค์กรที่สนใจ ตามที่ได้รับการร้องขอ

ภาพฝนสะสมรายวันจากเรดาร์ทั่วประเทศย้อนหลัง 3 วัน

ภาพวันที่ 2022-12-05

ภาพวันที่ 2022-12-04

ภาพวันที่ 2022-12-03


ผลตรวจอากาศชั้นบน

ผลตรวจอากาศชั้นบน>>คลิกเพื่อดูแบบเต็ม<<

พยากรณ์อากาศชั้นบนล่วงหน้า

พยากรณ์อากาศชั้นบนล่วงหน้า (วันปัจจุบันเวลา 00-23 UTC และ 7 วัน ล่วงหน้าเวลา 00UTC และ 06UTC)>>คลิกเพื่อดูแบบเต็ม<<

เรดาร์ตรวจอากาศ

เรดาร์ตรวจอากาศ


ภาพเรดาร์(CAPPI) ล่าสุดของฝนหลวง(เวลา UTC )


อมก๋อย

ร้องกวาง

พิมาย

สัตหีบ

ข่าวและประกาศต่างๆ


ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ สถานีเรดาร์ฯตาคลี จ.นครสวรรค์
ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ ศูนย์ฝนหลวงพิเศษนครสวรรค์
ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ สถานีเรดาร์สัตหีบ
ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ ศฝอ.จ.สระแก้ว
ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ ศปน.จ.เชียงใหม่
ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลก
ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์สภาวะอากาศชั้นบนฯ
ผอ.ศฝห.พร้อมคณะ ลงสำรวจพื้นที่ติดตั้งถังวัดน้ำฝนแบบหนาแน่น ที่ห้วยสัตว์ใหญ่
ผอ.ศฝห.พร้อมคณะ ลงสำรวจความเหมาะสมการติดตั้งถังเก็บตัวอย่างน้ำฝนฯ