พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชกรณียกิจทางด้านฝนหลวง


พระปฐมบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะปฏิบัติการค้นคว้าทดลองชุดเริ่มแรก ในพระบรมราชวโรกาสเสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจเป็นครั้งแรก ณ สนามบินบ่อฝ้าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ พ.ศ. 2512

ตำราฝนหลวง

ตำราฝนหลวง
ตำราฝนหลวง

ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน

ความเป็นมาของศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
ศูนย์ฝนหลวงหัวหินมีหน้าที่กำกับดูแลมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวง ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำราฝนหลวง,ข้อแนะนำทางเทคนิคพระราชทานและสิทธิบัตรฝนหลวง และยังมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับระบบศูนย์ข้อมูลกลาง จัดทำระบบสารสนเทศของกรมฝนหลวงฯ รวมทั้งดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลหอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง (พิพิธภัณฑ์) จัดทำงานทะเบียนโครงการ งานวิจัยของกรมฝนหลวงฯ รวบรวมผลงานวิจัยของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประสบการณ์ ในการปฏิบัติการฝนหลวงแก่บุคลากรและองค์กรที่สนใจ ตามที่ได้รับการร้องขอ

ภาพฝนสะสมรายวันจากเรดาร์ทั่วประเทศย้อนหลัง 3 วัน

ภาพวันที่ 2021-08-04

ภาพวันที่ 2021-08-03

ภาพวันที่ 2021-08-02


ผลตรวจอากาศชั้นบน

ผลตรวจอากาศชั้นบน>>คลิกเพื่อดูแบบเต็ม<<< /p>

พยากรณ์อากาศชั้นบนล่วงหน้า

พยากรณ์อากาศชั้นบนล่วงหน้า (วันปัจจุบันเวลา 00-23 UTC และ 7 วัน ล่วงหน้าเวลา 00UTC และ 06UTC)>>คลิกเพื่อดูแบบเต็ม<<< /p>

เรดาร์ตรวจอากาศ

เรดาร์ตรวจอากาศ


ภาพเรดาร์(CAPPI) ล่าสุดของฝนหลวง(เวลา UTC )


อมก๋อย

ร้องกวาง

พิมาย

สัตหีบ

ข่าวรายวัน

ข่าวและประกาศต่างๆ

ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบในตําแหน่งนายช่างทั่วไป
ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบในตําแหน่งงานวิทยาศาสตร์
ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ตำแหน่งนายช่างทั่วไป
ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ตำแหน่งงานวิทยาศาสตร์
ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง
ศูนย์ฝนหลวงหัวหินประกาศรับสมัครงานพนักงานการจ้างเหมาบริการ(ป.โท) 4 อัตรา
ศูนย์ฝนหลวงหัวหินขยายเวลารับสมัครงานพนักงานการจ้างเหมาบริการ(ป.ตรี) 1 อัตรา
ททท.ถ่ายทำสารคดีเชิงท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ ชุด "ศาสตร์พระราชา" ณ ศฝห.
คณะศูนย์ฝนหลวงหัวหินจัดนิทรรศการในงานวิชาการ ณ โรงเรียนหนองพลับวิทยา
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ศฝห.
สำนักงาน ก.พ. จัดอบรม"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่14 ณ ศฝห.
นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เยี่ยมชม ศฝห.
คณะครูนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ สถานีเรดาร์ฯตาคลี จ.นครสวรรค์
ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ ศูนย์ฝนหลวงพิเศษนครสวรรค์
ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ สถานีเรดาร์สัตหีบ
ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ ศฝอ.จ.สระแก้ว
ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ ศปน.จ.เชียงใหม่
ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลก
ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์สภาวะอากาศชั้นบนฯ
ผอ.ศฝห.พร้อมคณะ ลงสำรวจพื้นที่ติดตั้งถังวัดน้ำฝนแบบหนาแน่น ที่ห้วยสัตว์ใหญ่
ผอ.ศฝห.พร้อมคณะ ลงสำรวจความเหมาะสมการติดตั้งถังเก็บตัวอย่างน้ำฝนฯ