ผอ.ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศฯ บ.วิทยุการบินฯ เยี่ยมชมศูนย์ฝนหลวงหัวหิน

Shareวันที่ 01 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00น. โดยประมาณ


นายไวพจน์ มหาดไทย(ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินภูมิภาค)
พร้อมคณะจากบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
เข้าเยี่ยมชมกิจการของศูนย์ฝนหลวงหัวหิน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

โดยมี นายฉันติ เดชโยธิน(ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน)เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และพาเยี่ยมชมในครั้งนี้
ข่าวอื่นๆ

- ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งคนสวน
- คณะครูอาจารย์และนักเรียนจาก ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
- ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.นครราชสีมา
- ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดกาญจนบุรี
- ผอ.ศฝห.บรรยายเรื่องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ สถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี จ.นครสวรรค์
- ผอ.ศฝห.บรรยายเรื่องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ ศูนย์ฝนหลวงพิเศษนครสวรรค์
- ผอ.ศฝห.บรรยายเรื่องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ สถานีเรดาร์สัตหีบ
- ผอ.ศฝห.บรรยายเรื่องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงสระแก้ว
- ผอ.ศฝห.บรรยายเรื่องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ ศฝล.เชียงใหม่
- ผอ.ศฝห.บรรยายเรื่องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลก
- อธิบดีกรมฝนหลวงฯ และ อส.ฝล.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบฯเปิดโครงการ"ฝนหลวงเปิดป่า นำพาเขียวขจี"