อธิบดีกรมฝนหลวงฯ และ อส.ฝล.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบฯเปิดโครงการ"ฝนหลวงเปิดป่า นำพาเขียวขจี"
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.30น. โดยประมาณ ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน


นายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
และอาสาสมัครฝนหลวง จังหวัดราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์


เปิดโครงการ "ฝนหลวงปลูกป่า นำพาเขียวขจี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์"


หลังจากเสร็จพิธีเปิดโครงการ นายวราวุธ ขันติยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสแตนรูปจำลองนักบินฝนหลวง ณ ลานแสดงเครืองบินแอร์ทรัค
ข่าวอื่นๆ

- ผอ.ศฝห.บรรยายเรื่องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลก
- ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์สภาวะอากาศชั้นบนฯ
- ผอ.ศฝห.พร้อมคณะ ลงสำรวจความเหมาะสมการติดตั้งถังเก็บตัวอย่างน้ำฝนฯ และ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยฯ
- Professor Dr. Anthony R. Moon, ศาสตราจารย์สาขาฟิสิกส์ ศึกษาดูงานโครงการฝนหลวงที่ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- ประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา
- คณะผู้แทนจากกาตาร์เดินทางมาศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์
- ประกาศรับสมัครงาน
- วันพืชมงคล 58