รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรฝ่ายบริหาร
ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝนหลวงหัวหิน

Share


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 - 16.00น. โดยประมาณ


นายพรชัย ทองยิ่งสกุล(รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรฝ่ายบริหาร) นางนรีลักษณ์ วรรณสาย (ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง) และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ฝนหลวงหัวหิน รวมถึงการบรรยายเรื่องกรอบอัตรากำลังและโครงสร้างของศูนย์ฝนหลวงหัวหิน


โดยมี
นายวัฒนา สุกาญจนาเศรษฐ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการดัดแปรสภาพอากาศและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นายฉันติ เดชโยธิน (ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน)
ให้การต้อนรับ และ รายงานผลการดำเนินงานข่าวอื่นๆ

- ผู้ว่าจ.ประจวบฯ และ กษ. จ.ประจวบฯเดินทางมาสำรวจพื้นที่ภัยแล้งฯ ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะครูอาจารย์และนักเรียนจาก ร.ร.โยธินบูรณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- ผอ.ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศฯ บ.วิทยุการบินฯ เยี่ยมชมศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- ผอ.ศฝห.ร่วมกับ สสนก.หารือเรื่อง"การเชื่อมต่อข้อมูลและร่วมกันจัดทำบัญชีข้อมูล ฯ"
- นักวิชาการจากประเทศจอร์แดน ร่วนฝึกอบรมเทคโนโลยีการทำฝนหลวง
- อาจารญ์ศิริลักษณ์เดินทางมาประชุมโครงการวิจัยฯ
- คณะโรงพยาบาล ต.ศาลาด่านและอสม. จากจังหวัดกระบี่ ได้มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- ศฝห.ร่วมกับ ศปต.ให้ความรู้กับนร. ร.ร.วันดอนไก่เตี้ย จ.เพชรฯ
- ผอ.ศฝห.ร่วมพิธีบวงสรวงฯ ณ อุทยานราชภักดิ์
- นายกฯขอบคุณทีมฝนหลวงปฏิบัติการ160วัน4พันเที่ยวบิน
- ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์สภาวะอากาศชั้นบนฯ
- ผอ.ศฝห.พร้อมคณะ ลงสำรวจความเหมาะสมการติดตั้งถังฯ
- อธิบดีกรมฝนหลวงฯ และ อส.ฝล.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบฯเปิดโครงการ"ฝนหลวงเปิดป่า นำพาเขียวขจี"
td>- อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝนหลวงหัวหิน