อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝนหลวงหัวหิน

Share


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 - 17.30น. โดยประมาณ


นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นางรัชนีวรรณ ตาฬุมาศสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีฝนหลวง และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเยี่ยมชมศูนย์ฝนหลวงหัวหิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในแผนการปฏิบัติงาน ,แผนการปฏิบัติงานวิจัยและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ฝนหลวงหัวหิน


โดยมี
นายวัฒนา สุกาญจนาเศรษฐ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการดัดแปรสภาพอากาศและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
นายฉันติ เดชโยธิน (ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน)
นางสาวอริสรา นาคบุรี (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน)
นางสาวศรีธรรม ดั่นประดิษฐ์ (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน)
นายทรงพล มิตสัตสา (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน)
นางสาวสุภิญญา บุญช่วย (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง)
นางสาวจตุรภรณ์ จีนานนท์ (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง )
ให้การต้อนรับ และ รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคต่างๆข่าวอื่นๆ

- คณะครูอาจารย์และนักเรียนจาก ร.ร.โยธินบูรณะ เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- ผอ.ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศฯ บ.วิทยุการบินฯ เยี่ยมชมศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- ผอ.ศฝห.ร่วมกับ สสนก.หารือเรื่อง"การเชื่อมต่อข้อมูลและร่วมกันจัดทำบัญชีข้อมูล ฯ"
- นักวิชาการจากประเทศจอร์แดน ร่วนฝึกอบรมเทคโนโลยีการทำฝนหลวง
- อาจารญ์ศิริลักษณ์เดินทางมาประชุมโครงการวิจัยฯ
- คณะโรงพยาบาล ต.ศาลาด่านและอสม. จากจังหวัดกระบี่ ได้มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- ศฝห.ร่วมกับ ศปต.ให้ความรู้กับนร. ร.ร.วันดอนไก่เตี้ย จ.เพชรฯ
- ผอ.ศฝห.ร่วมพิธีบวงสรวงฯ ณ อุทยานราชภักดิ์
- นายกฯขอบคุณทีมฝนหลวงปฏิบัติการ160วัน4พันเที่ยวบิน
- ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาระบบพยากรณ์สภาวะอากาศชั้นบนฯ
- ผอ.ศฝห.พร้อมคณะ ลงสำรวจความเหมาะสมการติดตั้งถังฯ
- อธิบดีกรมฝนหลวงฯ และ อส.ฝล.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบฯเปิดโครงการ"ฝนหลวงเปิดป่า นำพาเขียวขจี"