ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน

ภายในท่าอากาศยานหัวหิน ต.หัวหิน
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร/แฟ็กซ์ 032-520062