ศฝห.ร่วมกับ ศปต.จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน ร.ร.วันดอนไก่เตี้ย จ.เพชรฯ
วันที่21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00น. โดยประมาณ


ศูนย์ฝนหลวงหัวหินร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวันดอนไก่เตี้ย อ.เมือง จ.เพชรบุรี เนื่องในวันวิทยาศาสตร์


โดยมี นายวีรชาติ สุขรัตนไชยกุล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ เป็นผู้บรรยายในการให้ความรู้
ข่าวอื่นๆ

- ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
- ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.นครราชสีมา
- ผอ.ศฝห.บรรยายโครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดกาญจนบุรี
- ผอ.ศฝห.บรรยายเรื่องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ สถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี จ.นครสวรรค์
- ผอ.ศฝห.บรรยายเรื่องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ ศูนย์ฝนหลวงพิเศษนครสวรรค์
- ผอ.ศฝห.บรรยายเรื่องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ สถานีเรดาร์สัตหีบ
- ผอ.ศฝห.บรรยายเรื่องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงสระแก้ว
- ผอ.ศฝห.บรรยายเรื่องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ ศฝล.เชียงใหม่
- ผอ.ศฝห.บรรยายเรื่องการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โครงการศึกษาพัฒนาฯ ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลก
- อธิบดีกรมฝนหลวงฯ และ อส.ฝล.ราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบฯเปิดโครงการ"ฝนหลวงเปิดป่า นำพาเขียวขจี"