โรงเรียนเทศบาล3(หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)ศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน

Share


วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. โดยประมาณ


โรงเรียนเทศบาล3(หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา กำหนดจัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน เพื่อเปิดโลกทัศน์ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนรู้โครงการฝนหลวงตามรอย พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทางด้านฝนหลวง โดยมีวัตุประสงค์ให้นักเรียน นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและพัฒนาตนเอง


โดยมี
นายฉันติ เดชโยธิน (ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน)
เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้ข่าวอื่นๆ

- คณะครูและนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะอบต.สองพี่น้อง จ.ชุมพร เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- รองผู้ว่าฯจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชม ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ ว.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตรวจเยี่ยม ศฝห.
- คณะโรงเรียนบ้านโพงกอก เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- กลุ่มบริษัท ทรูฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานของธนาคารกรุงศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะเทศบาลแหลมฉบังร่วมกับบริษัทไทยออยล์จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- นายฉันติ เดชโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ให้สัมภาษณ์รายการ "คู่ซ่าภารกิจแซ่บ" ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเชิญร่วมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ชมหอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง