ภาพเกี่ยวกับงานวิจัย


เครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์ ที่ติดตั้งบนเครื่องบินซุปเปอร์คิงแอร์ (SUPER KING AIR 350)

กระบวนการเกิดฝน ผลึกน้ำแข็งและหยดน้ำ (Rain Process & Ice Crystals & Droplets)


เครื่องมือตรวจวัดเมฆฟิสิกส์ ที่ติดตั้งบนเครื่องบินซุปเปอร์คิงแอร์ 2 (SUPER KING AIR 350)