ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงที่ส่งคณะปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่(เปิดฐาน)

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงที่ส่งคณะปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่(เปิดฐาน)
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง พื้นที่รับผิดชอบ ผู้ที่รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์
ภาคเหนือ(ตอนบน)
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง น่าน นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง 053-275051,02-5346000 ต่อ 57792
เชียงราย(ปิดศูนย์ฯ) - -
ตาก - - 055-511032
ภาคเหนือ(ตอนล่าง)
พิษณุโลก จ.พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ นายกฤติชัย ธรรมสอน 055-303551
แพร่(ปิดศูนย์ฯ) - 054-522131
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน)
ขอนแก่น นายทวี กาญจนา 043-468217 043-468223,
อุดรธานี(ปิดศูนย์ฯ) - -
นครพนม - - -
สกลนคร (ปิดศูนย์ฯ) -
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง)
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ(ตอนล่าง) จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ นายสินชัย พึ่งตำบล 044-359116 044-991098
บุรีรัมย์(ปิดศูนย์ฯ) - - -
อุบลราชธานี(ปิดศูนย์ฯ) - - 02-5346000 ต่อ 25007
สุรินทร์(ปิดศูนย์ฯ) - - -
ร้อยเอ็ด(ปิดศูนย์ฯ) - - -
ภาคกลาง
นครสวรรค์ นายรัฐกร วรุณสุขะศิริ รก.ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภ 056-256018, 256640
ลพบุรี จ.ลพบุรี จ.อุทัยธานี จ.นครสวรรค์ จ.สระบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี จ.อ่างทอง 036-487381
กาญจนบุรี พื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.นครปฐม จ.พระนครศรีอยุธยา จ.อุทัยธานี -
นครปฐม(ปิดศูนย์ฯ) - - -
ตาคลี(ปิดศูนย์ฯ) - -
ภาคตะวันออก
ระยอง ฐานเติมสารฝนหลวง นางสาวศศิธร อินทรชิต รก.ผอ.ศปอ 038-025729
จันทบุรี พื้นที่การเกษตรของ จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ. ฉะเชิงเทรา จ.สระแก้ว จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี และ จ.ตราด นายสุรพันธุ์ สุวรรณไพบูลย์ 039-417876
สระแก้ว(ปิดศูนย์ฯ) นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ 037-261731
ปราจีนบุรี(ปิดศูนย์ฯ) จ.ปราจีนบุรี เสถียร แสนสิงห์ 037-216808
ภาคใต้ตอนบน
หัวหิน จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ราชบุรี จ.ชุมพร นายประสพ พรหมมา 032-520062,077268870
ราชบุรี(ปิดศูนย์ฯ) - -
ประจวบคีรีขันธ์ ฐานเติมสารฝนหลวง นายประสพ พรหมมา 077-268870,091-7741471
ภาคใต้ตอนล่าง
ชุมพร(ปิดศูนย์ฯ) จ.ชุมพร - -
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา จ.พัทลุง จ.ตรัง จ.พังงา จ.ระนอง จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต นายประสพ พรหมมา 077-268870,091-7741471
หาดใหญ่ นายประสพ พรหมมา 077-268870,091-7741471
ภูเก็ต(ปิดศูนย์ฯ) - - -
นครศรีธรรมราช(ปิดศูนย์ฯ) ฐานเติมสารฝนหลวง นายประสพ พรหมมา 077-268870,091-7741471
กระบี่ พื้นที่การเกษตรจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำบางวาด อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ อ่างเก็บน้ำบางใหญ่ อ่างเก็บน้ำขุมเหมือง นายประสพ พรหมมา 077-268870,091-7741471
ตรัง (ปิดศูนย์ฯ) นายประสพ พรหมมา 077-268870,091-7741471
หน่วยงานภายในกรมฝนหลวงฯ
4.กองปฏิบัติการฝนหลวง อำนวยการปฏิบัติการฝนหลวงและตรวจสภาพอกาศ - -
3.6สนามบินนครสวรรค์ - - -
4.3ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง - - -
Jordan Rain making Experiment - -
-หน่วยปฏิบัติการเมฆฟิสิกส์ ภาคเหนือ นายฐิติกร จรรยาธรรม 0917741445