พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เพื่อติดตามความก้าวเรื่องการจัดตั้งมูลนิธิฝนหลวงในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565


พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เพื่อติดตามความก้าวเรื่องการจัดตั้งมูลนิธิฝนหลวง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ รวมถึงครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานในภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีสวัสดิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม และเป็นการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรให้มีความรู้ . ประสบการณ์ในการดัดแปรสภาพอากาศ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ภายในท่าอากาศยานหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


ขอบคุณภาพจาก : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ข่าวอื่นๆ

- พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานฯ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565
- คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.อุทัยธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดศาลาท่าทราย จ.สุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น จ.ลพบุรี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลานสัก จ.อุทัยธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลตลาด จ.นครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน จ.อุทัยธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าวังน้อย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- เจ้าหน้าที่และคณะซึ่งเป็น Admin เพจเฟสบุ๊ค "เวลาเที่ยว" เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดสุนทราราม เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- องคมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน