คณะผู้แทนจากกระทรวงคมนาคมของรัฐกาตาร์เดินทางศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 น.


คณะผู้แทนจากกระทรวงคมนาคมของรัฐกาตาร์

โดยมี
-Sheikh Hamad bin Ghanem Al-Thai Member of Qatar Ruling Family
-Lt. Colonel (Airforce-Technical) Mohamed Yousuf Al Geeda
-First Lieutenant Hassan Ali Almaliki
-Mr.Ahmed Abdulkarim Alibrahim
-Mr.Ahmed Abdullah
-Mr.Ali Ahmed Alsada


เดินทางมายังศูนย์ฝนหลวงหัวหินเพื่อศึกษาดูงาน เทคโนโลยีฝนหลวง พร้อมทั้ง ร่วมประชุมก่อนการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงจริง


โดยมี
-คุณวัฒนา สุกาญจนาเศรษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการดัดแปรสภาพอากาศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-คุณฐิติกร จรรยาธรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
-คุณแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
เป็นวิทยากรในการให้ความรู้