ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการข่าวอื่นๆ

- ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบในตําแหน่งนายช่างทั่วไป
- ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบในตําแหน่งงานวิทยาศาสตร์
- ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ตำแหน่งนายช่างทั่วไป
- ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ตำแหน่งงานวิทยาศาสตร์
- ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
- ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง
- คณะบุคลากรและนักศึกษาจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะฯเจ้าหน้าที่ สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะฯเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะครูและนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะอบต.สองพี่น้อง จ.ชุมพร เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- รองผู้ว่าฯจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชม ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ ว.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตรวจเยี่ยม ศฝห.
- คณะโรงเรียนบ้านโพงกอก เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน