โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ศฝห.

Share


วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. โดยประมาณ


โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดโครงการ "แสวงหาสัจธรรมนำชีวิต" ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ภายในหอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง ห้องทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน


โดยมี
นางสาวศรีธรรม ดั่นประดิฐษ์ (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ)
นายวีระชาติ สุขรัตนไชยกุล (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการภาคใต้)
นางสาวอรรจนี สมศรี (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการภาคใต้)
เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้
ข่าวอื่นๆ

- คณะครูและนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะอบต.สองพี่น้อง จ.ชุมพร เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- รองผู้ว่าฯจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชม ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ ว.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตรวจเยี่ยม ศฝห.
- คณะโรงเรียนบ้านโพงกอก เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- กลุ่มบริษัท ทรูฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานของธนาคารกรุงศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะเทศบาลแหลมฉบังร่วมกับบริษัทไทยออยล์จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- นายฉันติ เดชโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ให้สัมภาษณ์รายการ "คู่ซ่าภารกิจแซ่บ" ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเชิญร่วมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ชมหอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง