สำนักงาน ก.พ. จัดอบรม"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"
รุ่นที่14 ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน

Share


วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. โดยประมาณ


สำนักงาน ก.พ. จัดอบรม"หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่14 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษาเรียนรู้เชิงประจักษ์ และปลูกฝังแนวทางการทำงาน ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน


โดยมี
นายฉันติ เดชโยธิน (ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน)
นางสาวศรีธรรม ดั่นประดิฐษ์ (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ)
นายวีระชาติ สุขรัตนไชยกุล (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการภาคใต้)
เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้
ข่าวอื่นๆ

- คณะครูและนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะอบต.สองพี่น้อง จ.ชุมพร เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- รองผู้ว่าฯจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชม ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ ว.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตรวจเยี่ยม ศฝห.
- คณะโรงเรียนบ้านโพงกอก เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- กลุ่มบริษัท ทรูฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานของธนาคารกรุงศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะเทศบาลแหลมฉบังร่วมกับบริษัทไทยออยล์จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- นายฉันติ เดชโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ให้สัมภาษณ์รายการ "คู่ซ่าภารกิจแซ่บ" ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเชิญร่วมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ชมหอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง