คณะอบต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน

Share


วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.0 น. โดยประมาณ


คณะองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฝึกอาชีพ ผู้พิการ ผู้ด้วยโอกาส (กิจกรรมตามรอยเท้าพ่อ) เพื่อศึกษาเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการฝนหลวง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้น้อมนำปรัญาต่างๆ มาปรับใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและครอบครัวสมดังพระปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ ศูย์ฝนหลวงหัวหิน


โดยมี
นายฉันติ เดชโยธิน (ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน)
เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้
ข่าวอื่นๆ

- คณะครูและนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะอบต.สองพี่น้อง จ.ชุมพร เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- รองผู้ว่าฯจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชม ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ ว.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตรวจเยี่ยม ศฝห.
- คณะโรงเรียนบ้านโพงกอก เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- กลุ่มบริษัท ทรูฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานของธนาคารกรุงศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะเทศบาลแหลมฉบังร่วมกับบริษัทไทยออยล์จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- นายฉันติ เดชโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ให้สัมภาษณ์รายการ "คู่ซ่าภารกิจแซ่บ" ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเชิญร่วมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ชมหอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง