คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน

Share


วันที่ 10 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น. โดยประมาณ


คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด จัดโครงการศึกษาดูงานในประเทศ เพื่อให้นิสิตได้ศึกษา เรียนรู้โครงการฝนหลวง เพื่อศึกษาพระราชกรณียกิจด้านฝนหลวง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก การศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้กับการเรียนและการพัฒนาตนเอง ให้สอดคล้องกับการทำงานในอนาคต อีกทั้งเป็นแนวทางการดำเนิน ชีวิตและเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยสานต่อแนวพระราชดำริ


โดยมี
นายฉันติ เดชโยธิน (ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน)

เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้
ข่าวอื่นๆ

- คณะครูและนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะอบต.สองพี่น้อง จ.ชุมพร เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- รองผู้ว่าฯจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชม ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ ว.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตรวจเยี่ยม ศฝห.
- คณะโรงเรียนบ้านโพงกอก เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- กลุ่มบริษัท ทรูฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานของธนาคารกรุงศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะเทศบาลแหลมฉบังร่วมกับบริษัทไทยออยล์จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- นายฉันติ เดชโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ให้สัมภาษณ์รายการ "คู่ซ่าภารกิจแซ่บ" ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเชิญร่วมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ชมหอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง