องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเกาะ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน

Share


วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. โดยประมาณ


องค์การปริหารส่วนตำบลวัดเกาะ ได้จัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงาน ของคณะ ผู้บริหาร สมาชิคสภา สมาชิคสภา อบต. และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 นำคณะฯ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงตามรอยพระราชกรณียกิจด้านฝนหลวง ของร.9 และเทคโนโลยีฝนหลวง ชมหอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง และชมเครื่องบินทำฝน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน


โดยมี
นายแทนไทร์ พลหาญ(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน)
เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้
ข่าวอื่นๆ

- คณะครูและนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะอบต.สองพี่น้อง จ.ชุมพร เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- รองผู้ว่าฯจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชม ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ ว.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตรวจเยี่ยม ศฝห.
- คณะโรงเรียนบ้านโพงกอก เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- กลุ่มบริษัท ทรูฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะศึกษาดูงานของธนาคารกรุงศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- คณะเทศบาลแหลมฉบังร่วมกับบริษัทไทยออยล์จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- นายฉันติ เดชโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ให้สัมภาษณ์รายการ "คู่ซ่าภารกิจแซ่บ" ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน
- กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเชิญร่วมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ชมหอเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งฝนหลวง